Keizersgracht 77

Keizersgracht

Keizersgracht

Keizersgracht 77 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 77

Gebouwd           1754
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter van der Nolk
Monument          Rijksmonument
1853 : SS 316  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5117  (verpondingsnummer)
1796 : 49 358    (kleinnummer)
1732 : 49 4969  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5712  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1754

Architect

Opdrachtgever

1754 Pieter van der Nolk

Naam / gevelsteen

1624 Swoll

Bijzonderheden

1754 koopmanshuis 7,07 m. breed. Verhoogde kroonlijst waarop balustrade. In middendeel daarvan alliantiewapen van van der Nolk boven en in het ovaal dat van Cornelia Houthoff. Twee siervazen. In fries drie lichtopeningen tussen vier rococo consoles. Stoep met onderingang.

Bewoners / eigenaren o.a.

1908-1921 Kantoor Hollansche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM)

1921-1928 Gillette Safty Razor Cy

Rijksmonument

Nr. : 2233

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.