Keizersgracht 79

Keizersgracht 79

Keizersgracht 79

Keizersgracht 79 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 79


Gebouwd           ± 1754
Architect            -
Opdrachtgever    Gerard ter Borg en Jan Dusart
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 315     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5118  (verpondingsnummer)

1796 : 49 357    (kleinnummer)

1732 : 49 4970  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5711  (kadaster oud)

Bouwjaar

verm. 1619

± 1754

Architect

Opdrachtgever

verm. 1619 Gijsbert Tjebbesz Popta

± 1754 Gerard ter Borg en Jan Dusart

Naam / gevelsteen

verm. 1619 De Groene Vijfhoek of 

Bijzonderheden

± 1754 koopmanshuis 8,64 m. breed. Verhoogde kroonlijst, (tegenwoordig iets veranderd). Stoep. Omlijste toegang. Verguld dubbel achterraam boven voordeur.

25 januari 1990, een brand gewoed in het huis. Daarna weer opgeknapt.

Bewoners / eigenaren o.a.

1635-1646 Abraham Kuffeler [1573-1646] 

1908-1917 Notaris H. Wiegman

Rijksmonument

Nr 2234

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.