Keizersgracht 75

Keizersgracht

Keizersgracht

Keizersgracht 75 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 75

Gebouwd           ± 1765
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Nijman
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 317   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5116  (verpondingsnummer)
1796 : 49 359    (kleinnummer)
1732 : 49 4968  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5713  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1620

± 1765

Architect

Opdrachtgever

± 1620 verm. Jan Hattingh

± 1765 Pieter Nijman

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 koopmanshuis 7,11 m. breed. Hollandse Renaissancestijl naar Hendrick de Keyser.

± 1765 veranderd.

begin 19de eeuw: huidige toestand: rechte blokgoorlijst. Geen kap. Oude stoep. Boven ingang empire snijraam met achterraam. Eenvoudige onder- met bovendeur. 

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 2232

Gebruik nu

kantoor

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.