Keizersgracht 73

Keizersgracht

Keizersgracht

Keizersgracht 73 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 73

Gebouwd           ± 1625
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Cleutering
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 318  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5115  (verpondingsnummer)
1796 : 49 360    (kleinnummer)
1732 : 49 4967  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5714  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

± 1770

Architect

Opdrachtgever

± 1625 Pieter Cleutering

± 1770 wed. mr Cornelis Trip

 

Naam / gevelsteen

tweede helft 17de eeuw: Leijpzich

begin 18de eeuw De Burg van Leijden

Bijzonderheden

± 1770 koopmanshuis 6,25 m. breed. Getoogde kroon- en bloklijst. Stoep met onderingang.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.