Keizersgracht 29

Keizersgracht 29

Keizersgracht 29

Keizersgracht 29, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 29


Gebouwd           ± 1690
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Jan Trip, Heer van Berckenrode
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 339     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 51 7  (verpondingsnummer)

1796 : 51 375    (kleinnummer)

1732 : 51 7  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5729  (kadaster oud)

Bouwjaar

1618

1690

Architect

 

Opdrachtgever

1618 Elbert Goykens 

1690 vernieuwd mr. Jan Trip, Heer van Berckenrode

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

Halsgevel, sindsdien niet veel meer veranderd. In het topfronton het jaartal 1692 in Romeinse letters. Aan de linkerzijkant de wapens van Trip en rechterzijkant het wapen van zijn vrouw M.C. Mijs

Bewoners / eigenaren o.a.

1618 Elbert Goykens

1690 Jan Trip en M.C. Nijs

1941-na 1950 Wijnhoff & v. Gulpen (Chemisch laboratorium)

Rijksmonument

Nr 2221

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.