Keizersgracht 11-13

<- 9 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 15 ->

Keizersgracht 11

Keizersgracht 11-13

Keizersgracht 11 - 13 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 11 - 13

 

Gebouwd           1939
Architect            J.M. van Hardeveld
Opdrachtgever    Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland
Monument         Gemeente monument

 

 

Bouwjaar

1939 

Architect

1939 J.M. van Hardeveld

1988 Architectengroep Meyer van Schooten Boomsma

Opdrachtgever

1939 Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland

1988 Daniëls

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1939 samengevoegd Keizersgracht 11-13 en vernieuwd tot kantoorgebouw

1988 Verbouwd tot drie woningen

Bewoners / eigenaren o.a.

1939-1988 Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland, opgegaan in VNO-NCW en Koninklijke Hibin

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.