Keizersgracht 9

<- 7 Herengracht          Panorama         Herengracht 11-13 ->

Keizersgracht 9

Keizersgracht 9

Keizersgracht 9 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 9

Gebouwd           ± 1742
Architect            -
Opdrachtgever    dr Pieter van Baalen
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 349  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 18  (verpondingsnummer)
1796 : 51 385    (kleinnummer)
1732 : 51 19  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5739  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1647

± 1742

Architect

Opdrachtgever

± 1742 dr Pieter van Baalen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1742 ingezwenkte halsgevel 4,20 m. breed. Getoogd fronton. Kuif. Stoep loodrecht op gevel.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1647 Egbert Gerritsz en Pieter Andries Moerbeek

Rijksmonument

Nr 2215

Gebruik nu

woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.