Keizersgracht 3

<- 3 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 5 ->

Keizersgracht 3

Keizersgracht 3

Keizersgracht 3 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 3

Gebouwd           ± 1750
Architect            -
Opdrachtgever    Frans Lestevenon of Jacob Hop
Monument         -
1853 : SS 352  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 21  (verpondingsnummer)
1796 : 51 388    (kleinnummer)
1732 : 51 22  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5742  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1717

± 1750

± 1865

Architect

Opdrachtgever

± 1750 Frans Lestevenon of Jacob Hop

Naam / gevelsteen

vóór 1717 Het Ontzet van Bergen op Zoom

Bijzonderheden

± 1750 ingezwenkte halsgevel 4,05 m. breed. Getoogd fronton. Platte stoep. Omlijste toegang. 

± 1865 rechte kroonlijst en platte stoep

Bewoners / eigenaren o.a.

1938-1953 W.van Pinxteren

Rijksmonument

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.