Keizersgracht 1

<- 2 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 3 ->

Keizersgracht 1

Keizersgracht 1

Keizersgracht 1 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 1

Gebouwd           1898
Architect            J. Bakker
Opdrachtgever    E. Pieper,
Monument         -
1853 : SS 353  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 22  (verpondingsnummer)
1796 : 51 389    (kleinnummer)
1732 : 51 23  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5743  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1650

1708

1898

Architect

1898 J. Bakker

Opdrachtgever

vóór 1650 Jacob Luijff, bakker

1708 Jan Meijer de Jonge, bakker

1898 E. Pieper, bakker

Naam / gevelsteen

De Meijerij (boerenbedrijf)

Bijzonderheden

1708 twee winkelwoonhuizen onder één dak 5,87 x 7,10 m. Halsgevel met vleugelstukken. Versierde afdekking. Pothuis. Zijgevel met rechte kroonlijst. Kap met twee dakvensters. Stoep loodrecht op gevel. Trapje met luifel. 

1898 geheel vernieuwd. Gevelsteen ging verloren

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1730 Arend Tulle, bakker namens weduwe Meijer

± 1925 Bakkers N.V. voorheen G. Gerritsen

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.