Herengracht 627

<- 625 Herengracht                Panorama             Herengracht 600 ->

Herengracht 627

Herengracht 627

Herengracht 627, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 627


Gebouwd           1902
Architect            Gerrit van Arkel
Opdrachtgever    Marselis van Renswoude
Monument         -

1853 : Y 232  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5921  (verpondingsnummer)

1796 : 60 2    (kleinnummer)

1732 : 60 5590  (verpondingsnummer)

Kadast: I 674  (kadaster oud)

Bouwjaar

1674

1902

Architect

1674 Adriaen Dortsman

1902 Gerrit van Arkel

Opdrachtgever

1674 Adriaen Dortsman

1902 Marselis van Renswoude

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

(1674 vijf gevels van horizontaal gevoegde bergstenen lagen. Vier hiervan met stoep met onderingang. Middelste huis met balkon. Beide buitenste verhoogde bekroning.)

1902: 625, 627 en 629 en Amstel 212 vernieuwd: kroonlijst, dakvenster en erker. Beneden een postkantoor met de ingang aan de Amstel 212.

Bewoners / eigenaren o.a.

1902-1907 Talenstudie Polyglotte, Oskar Kirchner

1904 W.J. Corver, muziekleraar

1917 Kantoor voor vrouwenkiesrecht

1999-2017 Restaurant Breitner van Sandra Bakker en Remco Tensen

2017-heden Restaurant Restaurant 212 van Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot

Monument

-

Gebruik nu

Restaurant, Appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.