Herengracht 596

<- 598 Herengracht                  Panorama                Herengracht 594 ->

Herengracht 596

Herengracht 560, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           ±
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Herengracht 594 en 596

 

Bouwjaar

± 1680 (1)

± 1777 (2)

Architect

± 1680 Job Jeroensz, meester-timmerman (1)

Opdrachtgever

± 1680 Gijsbert Dommer (1)

± 1777 Volkert Christoffels (2)

1909 Kerkbestuur H. anthonius van Padua (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 woonhuis 6,05 m. breed. Bakstenen gevels onder één rechte kroonlijst. Stoepen tegen elkaar met onderingang benevens omlijste toegang.

± 1777 594 verdieping hoger. Platte stoep met vier paaltjes. (2)

596: 18de eeuw: fraaie voordeur in gesneden omlijsting en snijraam. Stoepleuning met ronde gegroefde balusters. (2)

596: 1909 bekapping veranderd.

Bewoners / eigenaren o.a.

tot 1777 beide huizen van fam. Dommer. 594: door hen bewoond. (1)

594: 1880 N. En A. de Roever Nzn (2)

Rijksmonument

Nrs 1913 en 1914

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.