Herengracht 585

<- 583 Herengracht                Panorama               Herengracht 587 ->

Herengracht 585

Herengracht 585

Herengracht 585, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 585

Gebouwd           1882
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         -
1853 : Y 253    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 59 5459  (verpondingsnummer)
1796 : 59 24    (kleinnummer)
1732 : 59 5165  (verpondingsnummer)
Kadast: I 743  (kadaster oud)

Bouwjaar

1672 

Architect

1672 Aert Lambertsz. De Seeuw, meester-timmerman

Opdrachtgever

1672 Marritje Jans, wed. Willem van der Bent

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1672 met 583 woonhuis 3,63 m. breed. Halsgevel. Getoogd fronton. Twee stoepen die samen in het midden een dubbele stoep vormen.

1870 verbouwd.

Thans: zonder stoep. Twee ramen in de breedte. Vier verdiepingen. Kap met dakvenster. Rechte gootlijst.

Bewoners / eigenaren o.a.

Monument

---

Gebruik nu

woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.