Herengracht 583

<- 581 Herengracht                Panorama               Herengracht 585 ->

Herengracht 583

Herengracht 583

Herengracht 583, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 583


Gebouwd           1870
Architect            -
Opdrachtgever    W. Jorius
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  254   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5458  (verpondingsnummer)

1796 : 59 25    (kleinnummer)

1732 : 59 5164  (verpondingsnummer)

Kadast: I 744   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1672

Architect

1672 Aert Lambertsz. De Seeuw, meester-timmerman

1870

Opdrachtgever

1870 W. Jorius 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1672 met 585 woonhuis 3,71 m. breed. Halsgevel. Getoogd fronton. Twee stoepen die samen in het midden een dubbele stoep vormen.

1870 verbouwd.

Thans: zonder stoep. Twee ramen in de breedte. Drie verdiepingen. Kap. Dakvenster met halfronde bekroning. Gootlijst met twee consoles.

Bewoners / eigenaren o.a.

18de eeuw: Overlieden van ’t Scheepstimmermans- en Mastenmakersgild.

1910 bijkantoor van Levensverzekeringmaatschappij Piétas.

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.