Herengracht 579

<- 577 Herengracht                Panorama               Herengracht 581 ->

Herengracht 579

Herengracht 579

Herengracht 579, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 579

Gebouwd           1667 
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter van Schorel en zijn zwager ds Franciscus Plemp
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  256   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5456  (verpondingsnummer)

1796 : 59 27    (kleinnummer)

1732 : 59 5162  (verpondingsnummer)

Kadast: I 746   (kadaster oud)

Bouwjaar

1667

Architect

Opdrachtgever

1667 Pieter van Schorel en zijn zwager ds Franciscus Plemp

1748 Abr. Priem

1916 en 1923 D.A. Granaat

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1667 woonhuis 12,05 m. breed.

1748 inwendig veranderd en verfraaid.

1905 gesplitst (3)

1916 en 1923 verbouwd en uitgebreid 

1929 (halve) stoep herplaatst

Bewoners / eigenaren o.a.

1672 Elisabeth van Schorel, gehuwd met mr Pieter Schadé

1698 Corns van Schorel

1731 Abr. Priem

1774 Elisabeth Helena Bors van Waveren

1782 Thomas de Vogel

1805 mej M.S. Hovy 

1823 Ambr. Johs Pool

1845 mr L.A. van Raalte 

1876 Gabriel Harkem

1905 van Leembruggen Guépin en Muysken

1916 D.A. Granaat

????-2003 Commerzbank

2003 Lindengroep

Rijksmonument

Nr 1685

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.