Herengracht 577

<- 575 Herengracht                Panorama               Herengracht 579 ->

Herengracht 577

Herengracht 577

Herengracht 577, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 577


Gebouwd           1664
Architect            -
Opdrachtgever    Gerard van Papenbroek
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  257   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5455  (verpondingsnummer)

1796 : 59 28    (kleinnummer)

1732 : 59 5161  (verpondingsnummer)

Kadast: I 747   (kadaster oud)

Bouwjaar

1664-1665 (1)

1870 (2)

Architect

Opdrachtgever

1664-1665 Gerard van Papenbroek (1)

1870 weduwe Kuinders (2)

 

1919 Surinaamsche Bank (2) (3?)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1664-1665 woonhuis 12,05 m. breed. (1)

1870 verbouwd. (2)

? hoge stoepen verwijderd. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1698 Claes Broen (1)

1700 Hendr. Claesz Broen (1)

tot 1727 mr Nicl. De Vicq (1)

1727 mr Abr. Alewijn, echtgen. Dochter de Vicq (1)

1767 Quirijn Wm van Hoorn, oud-commissaris en schepen (1)

1800 Jan Gefkens (1)

1804 C.E. ter Smitten (1)

1857 Jonkvr. Verhamme (1)

1865 Ed. Teixeira de Mattos (1)

1870 weduwe Kuinders (1) (2)

1919 Surinaamsche Bank (2) (3?)

Rijksmonument

Nr 1684

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.