Herengracht 519 - 525

<- 511-513 Herengracht              Panorama             Herengracht 527 ->

Herengracht 521, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 521 tek

Herengracht 521 tek

Herengracht 521 oud


Gebouwd           1666
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken       1923

1853 : X 392     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 58 4630  (verpondingsnummer)

1796 : 58 56     (kleinnummer)

1732 : 58 4403  (verpondingsnummer)

Kadast: I 825  (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

1923

Architect

Opdrachtgever

1666 Anetie Robijns, wed. van Matthias Groesens

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 woonhuis 5,60 m. breed. Ingezwenkte hals. Festoenen op zijkanten. Guirlandes langs vlieringkozijn. Driehoekig fronton. Gevelsteen. Stoep met onderingang.

1923 afgebroken.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.