Herengracht 519 - 525

<- 511-513 Herengracht              Panorama             Herengracht 527 ->

Herengracht 525, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 525 tek

Herengracht 525

Herengracht 525 oud


Gebouwd           1666/1883
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken       1923

1853 : X 390     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 58 4632  (verpondingsnummer)

1796 : 58 54     (kleinnummer)

1732 : 58 4405  (verpondingsnummer)

Kadast: I 823  (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

1883

vóór 1923

1923

Architect

Opdrachtgever

1666 Anetie Robijns, wed. van Matthias Groesens

1883 R.K. Oude Armenkantoor.

Naam / gevelsteen

1666 ‘De Turkse Keijser’

Bijzonderheden

1666 woonhuis 5,51 m. breed. Ingezwenkte hals. Festoenen op zijkanten. Guirlandes langs vlieringkozijn. Driehoekig fronton.

1883 veranderd.

vóór 1923 gevel veranderd. Stoep verdwenen. Kap nog aanwezig. 

1923 afgebroken 

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.