Herengracht 527 De Vergulde Turkse Keyser

<- 519-525 Herengracht               Panorama             Herengracht 529 ->

Herengracht 527

Herengracht 527

Herengracht 527, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 527


Gebouwd           1667-1670
Architect            -
Opdrachtgever    Anetie Robijns, wed. van Matthias Croesens
Monument         Rijksmonument

1853 : X 389     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 58 4633  (verpondingsnummer)

1796 : 58 53     (kleinnummer)

1732 : 58 4406  (verpondingsnummer)

Kadast: I 822  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1670

1760-1770

1792

± 1800

Architect

Opdrachtgever

± 1670 1666 Anetie Robijns, wed. van Matthias Croesens

1760 wed. Johanna Sara Pels[1702-1791]

1792 Jacob van Ghesel Jansz[1764-1803]

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 dubbel woonhuis 15 m. breed. Bergstenen gevel. Rechte kroonlijst. Attiek. Boven de uitspringende middenpartij een driehoekig fronton waarop adelaar met gespreide vleugels. Langs de twee verdiepingen van dit deel vier doorgaande Ionische pilasters. Gesneden voordeur. Rechte stoep van drie treden met hekken.

1760 mogelijk eerste huis in Nederland zijn die in Lodewijk XVI-stijl is opgetrokken, of rond 1770.

1792 Uitstek achter gebouwd.

± 1800 vensters gewijzigd. Gesneden voordeur. Rechte stoep van drie treden met hekken, ter vervanging van vroegere dubbele stoep. Ter weerszijden van ingang twee muurlantaarns.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1670 Caysanis Croesens

1716- Jacob Jacobsz Hinlopen (eigenaar), Joseph Soloffihoff (huurder)

1724-1791 mr Jan Bernard Bicker[1695-1750], Johanna Sara Pels[1702-1791]

1792-1808 Jacob van Ghesel Jansz[1764-1803], Anna Cornelia Boudaen [1765-1831]

1808 verkocht aan Koning Lodewijk Napoleon. Bewoond door: Philip Julius van Zuijlen van Nijevelt[1743-1826], gouverneur van de keizerlijke paleizen.

1829-1874 Johannes Luden, directeur van de Nederlandsche Bank (eigenaar)

1888 fam. Labouchère

1936-1973 De incassobank NV/ ABN-Amro

1973-heden Stichting 1940-1945(eigenaar)

Rijksmonument

Nr 1668

Gebruik nu

Kantoor, bank

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.