Herengracht 519 - 525

<- 511-513 Herengracht              Panorama             Herengracht 527 ->

Herengracht 519 tekening

Herengracht 519

Herengracht 519, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 519 oud


Gebouwd           1900
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken       1923

1853 : X  393    (huisnummer 1853-1875)

1808 : 58 4629  (verpondingsnummer)

1796 : 58 57     (kleinnummer)

1732 : 58 4402  (verpondingsnummer)

Kadast: I 826   (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

1899-1900

1923

Architect

1923 H.G. Jansen

Opdrachtgever

1666 Anetie Robijns, wed. van Matthias Groesens (1)

1923 N.V. Incassobank.

Naam / gevelsteen

Twee stenen met ‘Anno-1666’ 

1666 ‘De Turkse Keijser’

Bijzonderheden

1666 winkelhuis 5,75 x 10,45 m. Ingezwenkte hals. Festoenen op zijkanten. Guirlandes langs vlieringkozijn. Driehoekig fronton. Gevelsteen. Twee stenen met Anno-1666 

1899-1900 onderpui veranderd. Rechte kroonlijst met dakvenster. 

1923 bankgebouw. Benedenverdieping in Griekse bouworde.

Bewoners / eigenaren o.a.

1666 vele jaren Bakkerszaak.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.