Herengracht 409

<- 407 Herengracht              Panorama             Herengracht 411 ->

Herengracht 409

Herengracht 409

Herengracht 409, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 409

Gebouwd           1719 
Architect            -
Opdrachtgever    Harmen Lageman
Monument         Rijksmonument
1853 : II 423  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6055  (verpondingsnummer)
1796 : 33 110    (kleinnummer)
1732 : 33 6006  (verpondingsnummer)
Kadast: F 47  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670 (1)

1719 (2)

Architect

Opdrachtgever

1719 Harmen Lageman (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1719 twee woonhuizen ‘neffens malkander’. Halsgevel met aanzetkrullen 3,29 m. breed. Driehoekig fronton. Twee gevelstenen (verdwenen). Lage stoep rechts en links, loodrecht op gevel. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1692 Gerrit Reijne (1)

1719 Harmen Lageman (1) (2)

1726 Maria Elisabeth de Wael, vrouwe van Ankeveen (2)

Rijksmonument

Nrs 1630

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.