Herengracht 407

<- 405 Herengracht              Panorama            Herengracht 409 ->

Herengracht 407

Herengracht 407

Herengracht 407, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 407

Gebouwd           ± 1738
Architect            -
Opdrachtgever     Henk Eijssendorp
Monument         Rijksmonument
1853 : II 422     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6054  (verpondingsnummer)
1796 : 33 111    (kleinnummer)
1732 : 33 6005  (verpondingsnummer)
Kadast: F 48      (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

± 1738

Architect

Opdrachtgever

± 1670 verm. Claesje Pronken

± 1738 Henk Eijssendorp

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1738 koopmanshuis met gevelbekroning 5,11 m. breed. Stoep. Omlijste toegang.

? rechte kroonlijst waarop hijsbalk rust.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1629

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.