Herengracht 353

<- 351 Herengracht                Panorama                Herengracht 355 ->

Herengracht 353

Herengracht 353

Herengracht 353, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 353

Gebouwd             1803
Architect            -
Opdrachtgever    C. Wijnands
Monument          Rijksmonument

1853 : KK 118  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5041  (verpondingsnummer)

1796 : 29 136    (kleinnummer)

1732 : 29 4981  (verpondingsnummer)

Kadast: F 128  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

1803

Architect

Opdrachtgever

± 1625 Teunis Dircksz

1803 C. Wijnands

Naam / gevelsteen

± 1625 ’t Gekroonde Belegmes

1803 West Africa Huis

Bijzonderheden

± 1625 winkelhuis met bovenwoning (met achterhuis)  5,28 m. breed. Trapgevel. Ontlastingsbogen. Pui. Twee toegangen. Brede stoep loodrecht op de gevel.

1803 verbouwd. Woonhuis. Twee verdiepingen. Rechte kroonlijst. Kap. Dakvenster. Oude brede stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1613

Gebruik nu

Ambassade Hotel

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.