Herengracht 351

<- 349 Herengracht                Panorama                Herengracht 353 ->

Herengracht 351

Herengracht 351

Herengracht 351, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 351 (vervallen)

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument          -     
1853 : KK 119  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5042  (verpondingsnummer)

1796 : 29 137    (kleinnummer)

1732 : 29 4982  (verpondingsnummer)

Kadast: F 182  (kadaster oud)

opm : gang tussen huizen   

Bouwjaar

Architect

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

Afgesloten gang 1,07 m. breed. Gaf destijds toegang tot twee woningen. Achter 353 werd in de 17de eeuw aangeduid met: De Blaeuwe Voetsteen.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1663 Corn. Sijbrand Blaeu

1875 Jalouzieënfabriek Van Driessen en Ten Kroode

Rijksmonument

Gebruik nu

Ambassade Hotel, ingang 341

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.