Herengracht 327

<- 325 Herengracht                Panorama                Herengracht 329 ->

Herengracht 327

Herengracht 327

Herengracht 327, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 327


Gebouwd             vóór 1650
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    1605     

1853 : KK 131  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5053  (verpondingsnummer)

1796 : 29 149    (kleinnummer)

1732 : 29 4994  (verpondingsnummer)

Kadast: F 140  (kadaster oud)

Herengracht 327 Veiling Algemeen Handelsblad 09-10-1900

Afloop van de veiling in Franscati : Herengracht 327 gepubliceerd in het Algemeen Handelsblad van 9 oktober 1900

 

Al van vóór 1600 een huis

Reeds vóór 1600 staat hier al op de zuidhoek van de afgesloten Goudsbloemsteeg een dwarshuis. Tussen 1650-1660 behoort het huis aan de erfgenamen van Trijn Courten. In 1667, als het huis wordt gekocht door Jan Waijhuijsen, voert het al “Geeft wat tyt” in de gevel en heeft dan al de tegenwoordige vorm. Onder een dwars dak en met een gevel waarin beneden- en bovenhuisdeuren ter weerszijden van het hoofdverdiepingsvenster en een brede en twee smalle vensterassen op de verdiepingen.

De tegenwoordige daklijst en de deuromlijstingen zijn in de eerste helft van de negentiende eeuw aangebracht. Jan Waijhuijsen laat het huis na aan zijn zoon Dirk Waijhuijsen, wiens dochters: Cornelia (getrouwd met Wilhelmus Vorster) en Eva (getrouwd met Isaac Duym) het huis in 1718 voor ƒ 5.000,- verkopen aan Lambert Wamelink en Jan Geerlink Johanna Wamelink, de dochter van Lambert erft de helft van het huis en koopt de andere helft die aan de weduwe van Jan Geerlink had behoort- in 1754; zij woonde in 1742 op het bovenhuis (huurwaarde ƒ 100 p/j), terwijl de rentenier Gerrit van Andel beneden woont, (ƒ 200 huur per jaar). Erfgename van Johanna Wamelink is Berendina Wamelink, een dochter van Barend Wamelink en Margaretha Tenkink, Margaretha hertrouwt met Jacobus van Hengel. De kinderen van Jacobus zijn Berendina's erfgenamen, namelijk Jan Hendrik, Margaretha, Dora Maria (getrouwd met Barend Geessink) en Elisabeth van Hengel (getrouwd met Jan van Soelen).

 

Boekhandelaar Frederik Muller

Zij verkopen het huis in 1777 voor ƒ 7.000 aan de timmerman Hendrik Wensink Rens, die er al in 1773 woont en wiens weduwe naar Herengracht 321 verhuist. In 1793-1796 wordt het huis bewoond door Daniel Carrier, 1800 door J.P. Lotz en Simon van Dijk, 1803 door Elisabeth Klaafken, 1805-1810 door H. Vorst (huur ƒ 160 per jaar). Rond 1845 is het pand eigendom van de kleermaker Cornelis Kerkeling en zijn vrouw Anna Maria de Wit, die erin wonen. In 1864 wordt het voor ƒ 5.200 gekocht door de boekhandelaar Frederik Muller [ 1817-1881] van het aangrenzende Herengracht 329, (zie 319, 321 en 323). In 1865 is de modiste J.M. Franke de bewoonster van het huis. Daarna wordt het huis in 1880 voor ƒ  6.100,- eigendom van de koetsier Johannes Willem Rijnders, die er al in 1875 in woont. In 1900 wordt het pand voor ƒ 4.800,- gekocht door ds. Abraham Kornelis Kuiper, doopsgezind predikant te Wormerveer [1944] die getrouwd is geweest met Henriette Sophie Muller, dochter van genoemde Frederik Muller en sinds 1881 eigenares van Herengracht 329. Na de dood van ds. Kuiper als weduwnaar komen Herengracht 327 en 329 in 1947 bij boedelscheiding in handen van zijn schoondochters, kinderen en kleinkinderen (ieder voor een vijfde deel) namelijk de psychetechnica mr. Helena Florentina Talma Stheeman (weduwe van de in 1945 overleden klassicus dr. Taco Kuiper, en haar twee kinderen), de schrijfster Johanna Engelberta Kuiper (getrouwd met ds. Klaas Abe Schipper, predikant te Etersheim, die in de oorlog veel joden in de kerk aldaar deed onderduiken), ds. Frederik Kuiper (toenmaals studieleider van het Vormingscentrum Vrij Nederland te Amsterdam en bekend pacifist [1899-1974]) Esgo Taco Kuiper (secretaris der directie van de Nederlandsch Indische Handelsbank te Batavia) en Ena Rosina Beanes (weduwe van de in 1945 overleden Samuel Kuiper te Pretoria en haar twee kinderen). Bij een tweede boedelscheiding in 1955 zijn 327 en 329 toegewezen aan de genoemde ds. Frederik Kuiper, dan doopsgezind predikant, die de huizen op dezelfde dag voor ƒ 41.000,- verkoopt aan de Vennootschap onder firma De Muinck & Co met de vennoten de kooplieden Johannes Henricus van den Berg, Henricus Josephus Maria Beerendonk en Willem Johannes van den Berg, zie 329).

Sinds 1925 woont in dit merkwaardige huisje met de oude gevelsteen «Geeft wat tyt» C. C. Maurer jr. (vroeger was er tevens de zaak van de Gebr. I.E. en S.L. Goedhart, zuiveraars van rijks-, stads- en particuliere gebouwen, gevestigd). In 1966 wordt het pand samen met 329 en Singel 370 voor ƒ 285.000,- eigendom van de antiquaar Hendrik Daniel Pfann[1911-1974], die dan in Herengracht 329 woont.

 

Bron: I.H. van Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman. Vier eeuwen Herengracht

 

 

 

Herengracht 327, gevelsteen

Gevelsteen

Herengracht 327, ondergevel

Ondergevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.