Herengracht 325

<- 323 Herengracht                Panorama                Herengracht 327 ->

Herengracht 325

Herengracht 325

Herengracht 325, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 325


Gebouwd             1690
Architect            Jacobus Oldenhove, meester-timmerman
Opdrachtgever    Jacobus Oldenhove, meester-timmerman
Rijksmonument    Rijksmonument
 1853 : KK 132  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5054  (verpondingsnummer)

1796 : 29 150    (kleinnummer)

1732 : 29 4995  (verpondingsnummer)

Kadast: F 141  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1690

1690

verm. ± 1800

Architect

1690 Jacobus Oldenhove, meester-timmerman

1989 Joh. A. Riesener

Opdrachtgever

1989 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

1690 De Bonte Kraey

Bijzonderheden

1690 laag winkel-woonhuis 5,03 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Pui. Twee toegangen waarvoor brede stoep loodrecht op gevel.

verm. ± 1800 woonhuis met vier verdiepingen. Rechte kroonlijst. Zadldak. Platte stoep. Drie toegangsdeuren met waaierpanelen. Twee snijramen. Hierbij is Goudsbloemsteeg – doorlopend naar het Singel - overtimmerd.

1989 Gerestaureerd 

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 Louis Datijn, porceleinzaak

1975 Aankoop door Stadsherstel

Rijksmonument

Nr 1604

Gebruik nu

Twee woningen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.