Herengracht 329

<- 327 Herengracht                Panorama                Herengracht 331 ->

Herengracht 329

Herengracht 329

Herengracht 329, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -     

 


Bouwjaar

vóór 1650 (1)

± 1661 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1661 verm. Pieter van Loon, koopman (2)

Naam / gevelsteen

± 1661 De Vogelstruys (ook Singel 370) (2)

Bijzonderheden

± 1661 woonhuis 6,36 m. breed aansluitend op Singel 370. Halsgevel. Brede middentop met bijna driehoekige met vruchten versierde vleugelstukken. In top opgenomen festoen en krans om de hijsbalk. Omliste toegang. platte stoep met afsluithek. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Hk. Dircksz Roeling (1)

Rijksmonument

Nr 1606

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.