Herengracht 327

<- 325 Herengracht                Panorama                Herengracht 329 ->

Herengracht 327

Herengracht 327

Herengracht 327, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 327


Gebouwd             vóór 1650
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    1605     

1853 : KK 131  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5053  (verpondingsnummer)

1796 : 29 149    (kleinnummer)

1732 : 29 4994  (verpondingsnummer)

Kadast: F 140  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1650

Architect

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

1650-heden Geeft Wat Tyt

Bijzonderheden

1650 woonhuis 5,21 m. breed. Breed midden- en smalle zijvensters met onderluiken. Zadeldak. Dakvesnter. Rechte kroonlijst. Twee omlijste toegangen. Stoep met onderingang. Stoep loodrecht op gevel. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Trijn Courten

1667 Jan Wayhuijsen

1773 Hendrik Wensink Rens

1793-1796 Daniel Carrier

Rijksmonument

Nr 1605

Gebruik nu

woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.