Herengracht 323

<- 321 Herengracht                Panorama                Herengracht 325 ->

Herengracht 323

Herengracht 323

Herengracht 323, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 323


Gebouwd             1941
Architect             A.M. Wolff Beffie
Opdrachtgever    G. Foppen / D. P. Verburg
Rijksmonument    -     


Bouwjaar

vóór 1685

1685

Architect

1685 Hendrik van Putten, meester-timmerman

1685 D.P. Verburg

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

1685 De Nieuwe Wijnpars

1941 herbouwd, tegelijk met 321

Bijzonderheden

1685 stalgebouw 7,32 m. breed met bovenwoningen. Ingezwenkte halsgevel. Brede top met festoenen langs gevellijn. Kleine krullen. Getoogd fronton. Omlijste brede middeningang en twee smalle daarnaast. Gevelhals hergebruikt.

Bewoners / eigenaren o.a.

1685 Hendrik van Soomeren, kunstschilder

1693 Harman Vos, winkelier 

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.