Herengracht 265

<- 263 Herengracht          Panorama         Herengracht 267 ->

Herengracht 261,

Herengracht 261,

Herengracht 265, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 265

Gebouwd            1882
Architect            W. Langhout Gz
Opdrachtgever    Nieuwland & Zn
Monument          Gemeentelijk monument     
1853 : KK 162  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5084  (verpondingsnummer)
1796 : 29 180    (kleinnummer)
1732 : 29 5028  (verpondingsnummer)
Kadast: F 248  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1639

1685

1882

Architect

1882 W. Langhout Gz.

Opdrachtgever

1685 Benjamin Poulle, koopman en bankier

1882 Nieuwland & Zn, kooplieden

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1639 woonhuis met vier daarachter gelegen in de Treefsteeg gelegen huizen.

1685 pakhuis 5,42 m. breed met stal en woning in de steeg. Ingezwenkte halsgevel met gebogen fronton. Drie ronde zolderlichten.

1882 kantoorgebouw met een onderstuk. Puntgevel met sierballen. Ontlastingsbogen.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1639 Jan Pietersz, metselaar

1639 Goossen Roelofsz, smid en slotenmaker

1660 Abr. Pietersz, glazenmaker

1685 Benjamin Poulle, koopman en bankier

1744 Claas Donker (zie ook 261)

1882 Nieuwland & Zn, kooplieden

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.