Herengracht 263

<- 261 Herengracht          Panorama         Herengracht 265 ->

Herengracht 263,

Herengracht 263

Herengracht 263, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 263

Gebouwd             1685
Architect            -
Opdrachtgever    dr. Johannes de Backer
Monument           Rijksmonument
1853 : KK 163    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5085  (verpondingsnummer)
1796 : 29 181    (kleinnummer)
1732 : 29 5029  (verpondingsnummer)
Kadast: F 249   (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1650

1685

Architect

Opdrachtgever

1685 med.dr. Johannes de Backer

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1685 halsgevel. 6,04 m. breed. Vleugelstukken met vruchtenornament. Fronton met schelp. Hoekvazen. Stoep met omlijste toegang.

begin 19de eeuw: Boven de ingang sierraam met sterren

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Abr. Dircksz Rietmaeker

1715 tot ver in de 19de eeuw Familie Laan

Rijksmonument

Nr 1590

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.