Herengracht 223 - 225

<- 221 Herengracht            Panorama           Herengracht 227 ->

Herengracht 223 - 225

Herengracht 223 - 225

Herengracht 223 ,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 223-225

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -     

 

Een 10,80 m. breed koopmanshuis met een stoep, rechte kroonlijst met drie consoles en een balustrade naar Lodewijk XV.

Omstreeks 1756 is het in deze toestand gebracht voor familie Linquet.

 

Het huis daarvóór is in 1620 gesticht voor Jan Macaré, die als wollenkoopman er de naam 't Schaepscheeren aan gegeven heeft.

 

De sierlijke balustrade wordt in 1848 door een eenvoudige vervangen en in 1918 bij het verhogen van het huis met een verdieping, opnnieuw geplaatst.

Het naastliggende pakhuis is in 1928 afgebroken en door Jac. Dunck, architect, voor de Handelmaatschappij Daarnbouwer & Cos vernieuwd tot kanntoorgebouw en toegevoegd aan 223 en daarmee onder één hoogte in  overeenstemming gebracht.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.