Herengracht 223 - 225

<- 221 Herengracht            Panorama           Herengracht 227 ->

Herengracht 223 - 225

Herengracht 223 - 225

Herengracht 225, Tekening Caspar Philips

Herengracht 225, Tekening Caspar Philips

Herengracht 225 oud

Gebouwd             1754
Architect            -
Opdrachtgever    Nicolaas Johannes Bastert
Afgebroken        1928 voor uitbreiding 223     


Bouwjaar

± 1619 (1)

1754 (2)

Architect

1928 Jac. Duncker (3)

Opdrachtgever

1754 Nicolaas Bastert (2)

1928 Handelmaatschappij Daarnbouwer & Cos (3)

Naam / gevelsteen

± 1619 De Kater (1)

1754 Leipzig (2)

Bijzonderheden

1754 pakhuis. 5,25 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Ijzeren sierhek waarin bewerkt 17-Leipzig-54. (2)

1928 afgebroken en vernieuwd tot kantoorgebouw. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1619 Cornelis Pietersz Kater (1)

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.