Herengracht 223 - 225

<- 221 Herengracht            Panorama           Herengracht 227 ->

Herengracht 223 - 225

Herengracht 223 - 225

Herengracht 223 ,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 223-225

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -     

 

Bouwjaar

1620 (1)

vóór 1756 (2)

1848 (3)

1918 (4)

Architect

Opdrachtgever

1620 Jan Macaré, wolkoopman (1)

vóór 1756 fam. Linquet (2)

Naam / gevelsteen

1620 ’t Schaepscheeren (1)

Bijzonderheden

vóór 1756 koopmanshuis met stoep. 10,80 m. breed. Rechte kroonlijst met drie consoles en sierlijke balustrade naar Lodewijk XV. (2)

1848 balustrade door eenvoudigere vervangen. (3)

1918 verhoogd met één verdieping en balustrade opnieuw geplaatst. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1575

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.