Herengracht 173

< 171 Herengracht          Panorama         Herengracht 175 >

Herengracht 173

Herengracht 173

Herengracht 173, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 173

Gebouwd             ± 1627 - ± 1890
Architect            -
Opdrachtgever    ± 1890 L.H. Mann
Monument          -     


Bouwjaar

± 1627 (1)

Architect

Opdrachtgever

± 1627 Jan Willemsz van Aernhem (1)

± 1890 L.H. Mann (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1627 woonhuis 5,70 m. breed. Trapgevel. Kozijnen met ontlastingsbogen en sluitstukken. Banden. Stoep en aan de zuidzijde een onderdoorgang, toegang gevende tot twee woningen achter dit huis. (1)

± 1890 veranderde bovengevel met rechte kroonlijst waarboven het oude puntdak uitsteekt. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1698 Pieter van den Ende (1)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.