Herengracht 175

< 173 Herengracht          Panorama         Herengracht 177 >

Herengracht 175

Herengracht 175

Herengracht 175, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 175


Gebouwd             1915
Architect            -
Opdrachtgever    dr C. De Man
Monument         -     
 

Bouwjaar

1657 (1)

Architect

Opdrachtgever

1657 Frans le Bleu (1)

1915 dr C. De Man (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1657 koopmanshuis 5,55 m. breed. Pilastergevel naar Vingboons. Doorlopende dammen. Drie guirlandes. Top met twee Ionische pilasters waartegen twee omlijste zolderlichten met aanzetstukjes. Hierop vleugelstukken afgedekt met gebogen fronton. Stoep.

thans: simpele ingezwenkte top met halfcirkelvormige afdekking. Boven ingang sierraam. (2)

1915 ingang naar souterrain (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.