Herengracht 141 Gebouw de Koophandel

< 139 Herengracht          Panorama         Herengracht 147 >

Herengracht 141, 1015 BH, Gebouw de Koophandel

Herengracht 141, Gebouw de Koophandel

Herengracht 141-145, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 141 Gebouw de Koophandel


Gebouwd             1906
Architect            A.J. Joling
Opdrachtgever    N.V. Bruinkolen Brikettenhandel
Monument         Gemeentelijk monument

Bouwjaar

1906

Architect

A.J. Joling

Opdrachtgever

1906 N.V. Bruinkolen Brikettenhandel

Naam / gevelsteen

1906 Gevelsteen waarop Mercuriusstaf geflankeerd door Westerkerk en Nieuwe Beurs. Daaronder: AUDACES FORTUNA JUVAT – de Fortuin helpt de stoutmoedigen. (2)

Bijzonderheden

1906 op de plaats van drie panden en met bijvoeging van een gang een nieuw gebouw gesticht.

Bewoners / eigenaren o.a.

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Kantoorruimte

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.