Herengracht 139

< 137 Herengracht          Panorama         Herengracht 141 >

Herengracht 139, 1015 BG

Herengracht 139

Herengracht 139, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 139

Gebouwd             1665
Architect            -
Opdrachtgever     Jan Ferdinandus
Monument          Rijksmonument

1853 : RR 298  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5287  (verpondingsnummer)

1796 : 30 247    (kleinnummer)

1732 : 30 5239  (verpondingsnummer)

Kadast: F 477  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

voor 1665

verm. 1665

1895 veranderd

Architect

Opdrachtgever

verm. 1665 Jan Ferdinandus

Naam / gevelsteen

Eind 18de eeuw: De Witte Engel de Oude

Bijzonderheden

voor 1665 Huis met twee achterhuizen

verm. 1665 Koopmanshuis 5,60 m. breed. Halsgevel, vleugelstukken, segmentvormig fronton, neerhangende guirlande in de top en twee guirlandes op de borstweringen, twee omlijste zolderlichten, twee linten met anno 1665 (verdwenen) en een stoep. In de vleugelstukken elk een blank wapenschild.(‘Pand met halsgevel met vleugelstukken onder guirlandes van zeer bijzonder ontwerp en twee oeils-de-boeuf’) (2)

1895 veranderd: platte stoep met twee toegangen.

Ongenummerde gang, breed 1,10 m, gaf toegang tot een vijftal woningen. In 1906 vervallen door toevoeging aan HG 141 – 145.

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 Wed. Chr. Van Egen

Rijksmonument

nr. 1558

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.