Herengracht 109

< 105 Herengracht          Panorama         Herengracht 111 >

Herengracht 109, 1015 BE,

Herengracht 109

Herengracht 109, tekening Grachtenboek

Tekening Grachtenboek

Herengracht 109


Gebouwd             ± 1800 (gevel)
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    Nr  1549     

1853 : RR 316  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5272  (verpondingsnummer)

1796 : 30 264    (kleinnummer)

1732 : 30 5220  (verpondingsnummer)

Kadast: F 527  (kadaster oud)

 

 

Herengracht 109, zon boven de poort

Zon boven de poort, dat herinnert aan de toegang tot het kerkgebouw De Son der Vlaamse Gemeente der Doopsgezinden

Na de onteigening toch weer terug.

Maar in 1951 voor ƒ 9.000,- weer verkocht aan genoemde Christiaan Vorkink, dan wonende te Roekel (gemeente Ede). Zijn erven verkopen het huis in 1960 voor ƒ 80.500,- aan Salomon de Rood[*1891-], zich noemende Arnold S. de Rood, van Herengracht 318, en zijn vrouw Francisca Theresia Hoorenman[*1892-].

Francisca krijgt het pand in 1962 bij boedelscheiding toegedeeld. Tot 1968 zetelt hier A.S. de Rood CV (A. Corper en E.M. de Rood) en tot 1967 de N.V. Zwacon Confectie Industrie. Ook de eigenares bewoont tot 1969 een gedeelte van het huis. In het Algemeen Handelsblad van 15-2-I969 wordt Herengracht 109 te koop aangeboden voor f 285.000 (grote opslagruimte met goede ingang, zes kantoorlokalen, daarboven op de tweede verdieping een mooie woning met twee slaapkamers, met zeer grote werkruimte). Het pand wordt door Francisca Theresia Hoorenman in hetzelfde jaar voor f 225.000 verkocht aan de in 1896 geboren Mary Clarkson' Allen, weduwe van de in 1954 overleden sinoloog dr. Jan Julius Lodewijk Duyvendak[1889-1954]. De eigenares betrekt het pand met enkele familieleden (Nelly, Joan en Evert van der Wal en R. Noordhoek Hegt).

In 1971 gaat Herengracht 109 voor f 120.000 over in het bezit van de stichting Diogenes, waarna in de jaren 1971-1972 in fasen een restauratieplan wordt uitgevoerd en het huis bewoonbaar gemaakt is voor meerdere gezinnen en alleenstaanden (zie De Lamp van Diogenes, van maart en september 1971, 16 en 18). In het bovengedeelte komen mevr. Duyvendak en Maarten H. Brinkgreve[1946-12010] te wonen, terwijl in 1973 het kantoor van de stichting Aristoteles er wordt gevestigd 4) maar later verhuist naar het Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21. In 1972-1973 is in het souterrain de Galerie Dimitrios van Th. Tsitropoulos gevestigd; daarna huist in dat gedeelte de Vereniging Milieudefensie, maar die vertrekken in 1976 alweer. De gang tussen de nummers 109 en 111 is verdwenen bij de verbouwing in 1971-1972, maar boven de toegangsdeur, tot het nog steeds tussen beide huizen ingeklemde voormalige pakhuis, vindt men een steen met een zon als herinnering aan de vroegere doopsgezinde kerk De Zon die erachter lag en waarvan dit een toegang was.

 

  1. zie Jaarboek Amstelodamum, XI (1913), pagina 152-158

  2. zie Maandblad Amstelodamum, LVIII (1971), pagina 58 en 172 Inventaris van het Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families, 2.6.2.3 ISAAC VAN DER VOORT (1576-1629) EN MAGDALENA STOCKMANS (1598-1660), HERTR. THOMAS VERWER (3) Brieven

  3. zie Maandblad Amstelodamum, L (1963), pagina 30 lijst verbouwingen

  4. zie De Lamp van Diogenes, VII september 1973, pagina 25

     

Bron o.a. Vier eeuwen Herengracht, uitgave Genootschap Amstelodamum, 1976, Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, Dr. Isabella H. van Eeghen, Drs. G. Roosegaarde Bisschop, Mr. H.F. Wijnman.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.