Herengracht 87

< 85 Herengracht          Panorama         Herengracht 89 >

Herengracht 87

Herengracht 87

Tekening Caspar Philips

Herengracht 87 tekening Caspar Philips

Herengracht 87


Gebouwd           ± 1710
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 199   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5534  (verpondingsnummer)

1796 : 31 276   (kleinnummer)

1732 : 31 5482  (verpondingsnummer)

Kadast: F 586   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1636 (1)

± 1710 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1710 Jan Nijman (2)

Naam / gevelsteen

Leeuwarden (1)

± 1710 daar De Drie Vrouwenbeelden in de gevel stonden (2)

Bijzonderheden

± 1710 Koopmanshuis 4,99 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken, kozijnen met onderluiken, fronton, stoep en omlijste toegang (2)

1800 Snijraam (3)

1917 stoep gewijzigd (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Reijnier van Neck (1)

Rijksmonument

Nr 1543

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.