Herengracht 85

< 83 Herengracht          Panorama         Herengracht 87 >

Herengracht 85

Herengracht 85

Herengracht 85 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 85


Gebouwd           ± 1770
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Nijman
Monument         geen

1853 : SS 200   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5535  (verpondingsnummer)

1796 : 31 277   (kleinnummer)

1732 : 31 5483  (verpondingsnummer)

Kadast: F 587   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1636 (1)

± 1770 (2)

± 1771 (3)

Architect

Opdrachtgever

1636 Corn. Hendriksz Backer (1)

± 1770 Jan Nijman, koopman (2)

± 1771 Claas Roos (3)

Naam / gevelsteen

Naam    : De Drie Vrouwenbeelden

Gevelsteen : Johs 17 V 20, 21 en 17

Bijzonderheden

± 1770 Koopmanshuis 4,95 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken, fronton, twee versieringen in harpvorm, kozijnen met onderluiken, stoep en omlijste toegang (2)

± 1771 hals veranderd in eenvoudige ingezwenkte top (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1542

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.