Herengracht 51

< 49 Herengracht          Panorama         Herengracht 53 >

Herengracht 51

Herengracht 51

Herengracht 51 tekening Caspar Philip

Tekening Caspar Philip

Herengracht 51

Gebouwd           ± 1744
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Snoek c.s.
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 217   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5552  (verpondingsnummer)

1796 : 31 295   (kleinnummer)

1732 : 31 5500  (verpondingsnummer)

Kadast: F 707   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

voor 1638

± 1744 vernieuwd

Architect

Opdrachtgever

± 1744 Jan Snoek c.s.

Naam / gevelsteen

1638 Verwou (in de gevel)

± 1744 De Drie Vergulde Bijencorven

Bijzonderheden

± 1744: 5,73 m. breed. Getoogde kroonlijst, twee consoles, siervazen, kuif, een luik en twee zolderlichten in het fries en een stoep

± 1800 de voordeur en een sierhek daarboven, bewerkt met pijlen.

Bewoners / eigenaren o.a.

1638 Corn. Jansz Beth, (Besterman) en Paulus Jaspersz.

voor 1653 Herman Jansz Verwou

1653 Fam. Beth

± 1744 Jan Snoek

Rijksmonument

Nr 1525

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.