Herengracht 51

< 49 Herengracht          Panorama         Herengracht 53 >

Herengracht 51

Herengracht 51

Herengracht 51 tekening Caspar Philip

Tekening Caspar Philip

Herengracht 51

Gebouwd           ± 1744
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Snoek c.s.
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 217   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5552  (verpondingsnummer)

1796 : 31 295   (kleinnummer)

1732 : 31 5500  (verpondingsnummer)

Kadast: F 707   (kadaster oud)

 

 

Dit koopmanshuis werd omstreeks 1744 in de afgebeelde toestand gebracht, vermoedelijk voor Jan Snoek c.s.

Een 5,73 m. brede gevel met getoogde kroonlijst, twee consoles, siervazen, kuif, een luik en twee zolderlichten in het fries en een stoep.

 

De voordeur en een sierraam daarboven, bewerkt met pijlen, zijn van omstreeks 1800.


Het heeft een vrij belangrijk interieur.

Het 17de-eeuwse huis was in 1638 van Corn. Jansz Beth, ook genaamd Besteman en Paulus Jaspersz.


Zij verkochten het aan Herman Jansz Verwou, doch in 1653 kwam het bij executie weer in bezit van de familie Beth, toen er Verwou in de gevel stond en er De Drie Vergulde Bijencorven uithing.


Zijn erfgenamen Jan Snoeck c.s. vernieuwden het, zoals boven vermeld.

 

Herengracht 51 lijst

Herengracht 51 lijst

Herengracht 51 ondergevel

Herengracht 51 ondergevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.