Herengracht 39

< 37 Herengracht          Panorama         Herengracht 41 >

Herengracht 39

Herengracht 39

Herengracht 39 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 39  Pakhuis Gouda

Gebouwd           1753
Architect            Jan Langerak
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 223   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5558  (verpondingsnummer)

1796 : 31 300   (kleinnummer)

1732 : 31 5506  (verpondingsnummer)

Kadast: F 713   (kadaster oud)Bouwjaar

voor 1630

1753

1949 gerestaureerd

Architect

1949 K. Huig 

Opdrachtgever

1753 Jan Langerak

1967 Hendrick de Keyzer

1978 Hendrick de Keyzer

Naam / gevelsteen

1630 De Twee Hardebollen

1753 Gouda

Bijzonderheden

voor 1630 woon- met achterhuis 

1753: Ingezwenkte halsgevel, 5,74 m. breed met aanzetstukken en fronton, bewerkt met krullen en kuif. Onder de aanzetstukken Anno-1753. Pui met drie ingangen; boven de brede middelste ingang een smeedijzeren sierhek.

1949 gerestaureerd. Primitieve ijzeren hijsbalk verwijderd en de oude houten in ere hersteld 

1967 gerestaureerd

1978 pakzolders ingericht als kantoorruimte

2009-2010 Kap vervangen en gevel schoongemaakt

Bewoners / eigenaren o.a.

Jan Jansz Cramer, alias Arent Hardebol

Jan Langerak

1963-heden in het bezit van Hendrick de Keyzer

Rijksmonument en Gemeentemonument

Nr 1521

Gebruik nu

Kantoren

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.