Herengracht 574

<- 576 Herengracht                  Panorama                Herengracht 572 ->

Herengracht 574

Herengracht 574

Herengracht 560, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           ±
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1686 (1)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1686 Gosewijn de Cocq, wijnkoper had erf met getimmerte en beplanting gekocht van erfgenamen van Geertrui Gleuriet, wed. van Sijmen Lijdenbergh (1)

1906 H. Jansen (1) (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1686 koopmanshuis 7,53 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met zandstenen segmentvormig fronton. Tegen zijkanten festoen van peren. Op aanzetstukken siervazen. Festoen om het vlieringkozijn. Twee linten met ANNO en 1686 (verdwenen). Toegang met omlijsting en stoep met onderingang (verdwenen). Hijsbalk. (1)

1906 inwendig veranderd (2)

sinds 1915 platte stoep met vier hardstenen paaltjes. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1687 Cornelia Bierens, wed. van Adr. Van Hoek Jansz (1)

1725 Michel de la Court.

1906 H. Jansen (1) (2)

Rijksmonument

Nr 1903

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.