Herengracht 506

<- 508 Herengracht                Panorama                Herengracht 504 ->

Herengracht 506

Herengracht 506

Herengracht 506, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 506


Gebouwd           1685
Architect            -
Opdrachtgever    Isbrant Kieft
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1685

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1685 IJsbrand Kieft, buskruithandelaar en fabrikant

1966 Universiteit van Amsterdam

2002 Linden Groep

Naam / gevelsteen

In het, in 2002 geplaatste fronton, staat een lindeboom, als symbool van de Linden Groep

Bijzonderheden

1685 koopmanshuis 7,45 m. breed. Hals met gevleugeld klauwstukken, segmentvormig fronton (verminkt). Stoep van acht treden met drie balusters en onderingang.

± 1800 voordeur met waaiervormige panelen.

1967 Het is het pand met 508 samengevoegd

Bewoners / eigenaren o.a.

1707 Jan Balde, koopman ‘de rijkste Heer van deese stad’ (schoonzoon van Kieft)

1966-2000 Universiteit van Amsterdam

2000-heden Lindengroep

Rijksmonument

Nr 1873

Gebruik nu

Kantoor voor 180 communications bv

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.