Herengracht 508

<- 510 Herengracht                 Panorama                Herengracht 506 ->

Herengracht 508

Herengracht 508

Herengracht 508, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 508


Gebouwd           1688
Architect            Pieter Adolfse de Zeeuw
Opdrachtgever    Hendrik van Weert
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1688

1960 restauratie

Architect / Bouwer

1688 Pieter Adolfse de Zeeuw

2002 WEB architecten

Opdrachtgever

1688 Hendrik van Weert, suikerraffinadeur (1)

1960 Vennootschap onder firma Langeveldt de Vos

1966 Universiteit van Amsterdam

2002 Linden Groep

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1688 koopmanshuis 7,45 m. breed. Bakstenen gevel met monumentale natuurstenen hals. De vleugelstukken van de hals zijn hoornblazende tritons op dolfijnen. Segmentvormig fronton. Omlijste toegang (gewijzigd).

Eind 18de eeuw: Stoep met onderingang en leuning.

1966 506 is het met 508 samengevoegd

2002 Samen met 506 gerenoveerd

Bewoners / eigenaren o.a.

1734 Adriaan Ingelbrechts

1919 voor ƒ 128.000 verkochten aan de NV Alg. Centrale Bankvereeniging

1920 NV Mij van onroerende goederen Het Middenstandshuis

1930 voor ƒ 65.000 ElisaBroekhuis

1930 voor ƒ 71.000 NV Bouwmij Aorta

1939 voor ƒ  44.500 NV Amsterdamsche Hypotheekbank (veiling)

1941 voor ƒ 48.000 NV Handelscompagnie La Plata

1956 voor ƒ 80.000 NV Zuider Trust

1959 voor ƒ 175.000 Vennootschap onder firma Langeveldt de Vos

1965 voor ƒ 400.000 Universiteit van Amsterdam

2000 Linden Groep

Rijksmonument

Nr 1874

Gebruik nu

Kantoor voor 180 communications bv

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.