Herengracht 504

<- 506 Herengracht                Panorama                Herengracht 502 ->

Herengracht 504

Herengracht 504

Herengracht 504, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 504


Gebouwd           1685
Architect            -
Opdrachtgever    David Hunthum
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1685

1899

1920

1960 en 1975 gerestaureerd

Architect / Bouwer

2002 WEB architecten

Opdrachtgever

1685 David Hunthum

1920 A. Bonga, notaris

1960 N.V. Astrimex Handel Mij

1975 Barclays Bank International

2002 Linden Groep

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1685 koopmanshuis 7,45 m. breed. Bakstenen gevel met monumentale natuurstenen hals. Samen met stalgebouw Keizersgracht 609. De klauw- of vleugelstukken stellen klimmende honden voor met inde bek een doodsbeen waaraan een wapenschild hangt. Gebogen fronton op pilasterkapitelen. Siervazen. Hijsbalk.

± 1899 Stoep met onderingang en 18de eeuwse leuning is weggebroken.

? stoep plat zonder afsluiting. Blanke wapenschilden.

1920 trappenhuis veranderd. Huis tot kantoor en woning ingericht.

1960 Als kantoor ingericht

Bewoners / eigenaren o.a.

1706 mr Lieve Geelvinck, burgemeester in 1720 (met stal)

1920-1943 A. Bonga, notaris

1951 voor ƒ 94.000 N.V. Astrimex Handel Mij / NV. Crailo

1974 voor ƒ 800.000,-  Barclays Overseas Property Investment BV

1974 voor ƒ 928.936,59  Barclays Bank International

2000-heden Linden Groep

Rijksmonument

Nr 1872

Gebruik nu

Kantoor voor 180 communications bv Amsterdam

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.