Herengracht 502

<- 504 Herengracht                Panorama                Herengracht 500 ->

Herengracht 502

Herengracht 502

Herengracht 502 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 502, Het huis met de Kolommen / Het huis van de burgemeester

Gebouwd           1671-1672
Architect            -
Opdrachtgever    Paulus Godin
Monument         Rijksmonument
1853 : X 473  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4666  (verpondingsnummer)
1796 : 58 571    (kleinnummer)
1732 : 58 4441  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1101  (kadaster oud)

Bouwjaar

1672

1791 verbouwd

1870-1874 heringericht

1926-1927 restauratie

1968 verbouwing

Architect / Bouwer

1791 Abraham van der Hart

1926-1927 H.M.J. Walenkamp

 

Opdrachtgever

1672 Paulus Godin

1926-1927 Gemeente Amsterdam

1968 Gemeente Amsterdam

Naam / gevelsteen

Huis met de Kolommen / Deutzhuis / Burgemeesterswoning

Bijzonderheden

1672 dubbel woonhuis 14,90 m. breed (met het stalgebouw Keizersgracht 607). Bakstenen gevel met dito hoekpilasters. Rechte kroonlijst, waaronder consoles met trigliefen. Kap en platte stoep met afsluithek. Benedenverdieping met vier deurkozijnen. 

Middentravee. Naast de ingang twee ronde marmeren Dorische kolommen, waarop een balkon en waarboven een omlijst kozijn op de eerste verdieping, vroeger bekroond met het alliantiewapen van verm. Godin-Harting. Eind 18de eeuw is de gevel gewijzigd. De begane grond verdieping is bekleed met hardsteen en de kozijnen zijn ingekort. 

De platte stoep is voorzien van zes ronde hardstenen paaltjes, verbonden met kettingen. Een lantaarn in het halfronde bovenraam van de toegang. De omlijsting van het kozijn op de eerste verdieping is vereenvoudigd en in de kap zijn drie kapellen geplaatst. 

Sedert 1926 ambtswoning van de Burgemeester. Geld voor de inrichting bijeengebract door Sam van Eeghen, P. van Leeuwen Boomkamp en C.G. Vattier Kraane.

1968 Verbouwing op derde etage privé vertrekken

Bewoners / eigenaren o.a.

1671-1690 Paulus Godin
1690-1712 Catharina Godin
1712-1771 Cornelia Maria Bors van Waveren
1771-1788 Cornelis Deutz van Assendelft
1788-1804 Andries Adolph Deutz van Assendelft

1804-1830 Theodor Gülcher[1743-1806] en J.E. Brügelmann[1757-1829]  ƒ 115.000,00

1830-1832 W.L. Gompertz  ƒ 22.650,00
1832-1840 Cornelia Kops
1840-1868 E.L. baron van Tuyll van Serooskerken
1869-1901 Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon
1901-1907 Jhr. Willem Hendrik van Loon
1912-1927 C.J.K. van Aalst

Burgemeesters :
1927-1941 Willem de Vlugt
1941-1945 Edward Voûte
1948-1957 Arnold Jan d'Ailly
1967-1977 Ivo Samkalden
1977-1983 Wim Polak
1983-1994 Ed van Thijn
1994-2001 Schelto Patijn
2002-2010 Job Cohen
2011-2017 Eberhard van der Laan

 

Rijksmonument

Nr 1871

Gebruik nu

Burgemeesterswoning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.