Herengracht 446

<- 448 Herengracht            Panorama           Herengracht 444 ->

Herengracht 446

Herengracht 446

Herengracht 446, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 446

Gebouwd           1671
Architect           
Opdrachtgever    mr. Andries de Graeff
Monument          Rijksmonument 
1853 : X 444  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3203  (verpondingsnummer)
1796 : 56 543    (kleinnummer)
1732 : 56 3081  (verpondingsnummer)
Kadast: I 935  (kadaster oud)

Bouwjaar

1670

voor 1768

± 1800

1900

1927

Architect / Bouwer

1927 jhr. ir. G. C. Six

Opdrachtgever

1670 verm. mr Andries de Graeff, burgemeester

? fam. De Graeff (?)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670 ? woonhuis 16,25 m. breed.

voor 1768 kozijnen en dubbele stoep veranderd. Onder kozijnen lamberkijns. Rechte kroonlijst, balustrade met twee vazen (later zes), hoekpilasters waarop beelden (beelden verdwenen), middenvoorsprong waarop een attiek met wapenschild (zonder blazoen), geflankeerd door Neptunus en Mercurius (verdwenen). Naast de toegang vier Dorische pilasters, waarop twee ballen en een balkon, waarboven twee omlijste vensters.

± 1800 fraai snijraam met violet glas. Inwendig: plafondschildering door G. De Lairesse is overgebracht naar het Hof van Arbitrage te ’s Gravenhage.

1927 ingericht tot kantoor. Op twee empire muurarmen zijn ronde electrische lantaarns geplaatst en op het schild van de attiek is opnieuw het wapen van De Graeff geschilderd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1670 verm. mr Andries de Graeff, burgemeester

1895-1911 samen met 448 R.K. Gymnasium

1911 weggewerkt oud plafond met de wapens van fam. De Graeff ontdekt

2007-2019 Victor & Rolf

Rijksmonument

Nr 1851

Gebruik nu

kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.