Herengracht 444

<- 446 Herengracht            Panorama           Herengracht 442 ->

Herengracht 444

Herengracht 444

Herengracht 446, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 444

Gebouwd           1669
Architect            -
Opdrachtgever   Gilles Reyniersz
Monument         Rijksmonument

1853 : X 443   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3202  (verpondingsnummer)

1796 : 56 542    (kleinnummer)

1732 : 56 3080  (verpondingsnummer)

Kadast: I 934   (kadaster oud)

Bouwjaar

1670

Begin 19de eeuw

1913

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1670 Gillis Reijniersz

1913 ? 

1927 N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Kantoorlokalen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670 koopmanshuis 11,05 m. breed. Achter dit huis een 1,45 brede gang uitkomende op de Keizersgracht naast het pakhuis, thans nr 491 dat in 1701 aan dit huis is toegevoegd. Rechte bloklijst met verhoging waarin twee lichten (en attiek met alliantiewapen van Reijniers: verdwenen). Vier beelden met twee guirlandes (ontbreken). Toegang met frontispice op pilasters en een plattse stoep met hekafsluiting (verdwenen). Begin 19de eeuw: benedenverdieping bestaat uit blokwerk van hardsteen met drie halfrond getoogde kozijnen. In het raam boven de ingang een ovale lantaarn. Omlijsting der kozijnen van de bovenverdiepingen, platte stoep met vier paaltjes.

1913 kap veranderd

1927 uitgebreid

Bewoners / eigenaren o.a.

1701 Abraham Cromhuijzen, Heer van de Bosch

1874-1910 fam. W.H. van Leeuwen

1927 N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Kantoorlokalen

1942-1960 N.V. Financiële- en Handelmaatschappij Forum

1960-1969 NV Heerengracht (van Teixeira de Mattos)

1969-???? Lloyds Bank Europe Ltd

2017-heden MountainShield Capital Management(huurder)

Rijksmonument

Nr 1850

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.